Privatumo ir duomenų apsaugos politika partneriams

UAB PortalPRO (įmonės registracijos numeris 305148290, veikianti adresu Ozo g. 12A-1, Vilniuje, Lietuvos Respublikoje) yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Sąvoka „mes“ reiškia Jūsų asmens duomenų valdytoją ir „PortalPRO“ programėlės savininką – UAB PortalPRO, įmonės kodas 305148290, adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, įsteigtą Lietuvos Respublikoje.


1. Asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas;
Partnerio geografinė padėtis;
Partnerio aktyvumas ir reitingai;
Partnerio kvalifikacijos atestatai, turimi pažymėjimai, nuotrauka ir tapatybės dokumentai;
Finansinė informacija, susijusi su paslaugomis ar darbais, atliekamais pasinaudojant PortalPRO platformą, nėra laikoma asmens duomenimis, nes Partneriai teikia paslaugas ir atlieka darbus individualios veiklos pagrindu.

 

2. Duomenų tvarkymo tikslas

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekiant sujungti Klientus su Partneriais, kad Klientai galėtų įsigyti darbus ar paslaugas efektyviau;

Geografinė padėtis yra apdorojama norint įsitikinti, kad Partneris, gavęs užsakymą dėl darbų atlikimo ar paslaugų teikimo iš tikrųjų suteikė paslaugas ir/ar atliko darbus nurodytu adresu. Jeigu nenorite atskleisti geografinės padėties, jūs turite uždaryti „PortalPRO“ programėlę;

Jūsų tapatybės dokumentai ir informacija apie turimus kvalifikacijos atestatus ir kitus pažymėjimus, yra skirta nustatyti Jūsų, kaip Partnerio tinkamumą atlikti užsakomus darbus ar suteikti paslaugas, jeigu tokių darbų ar paslaugų atlikimui tokie pažymėjimai ar atestatai yra privalomi. Šiame punkte nurodyti dokumentai ir informacija taip pat yra naudojama sutarties tarp Jūsų ir PortalPRO sudarymui.

Jūs gausite ataskaitas iš „PortalPRO“, kuriose bus nurodytas Jūsų, kaip Partnerio aktyvumas ir reitingas. Ataskaita ir reitingai apie Partnerį yra būtini, siekiant užtikrinti gerą ir kokybišką Klientų aptarnavimą.

 

3. Teisinis Pagrindas

Jūsų, kaip Partnerio asmens duomenys tvarkomi, siekiant vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

Būtina naudojimosi PortalPRO paslaugomis sąlyga yra Jūsų sutikimas, kad Jūsų identifikavimas ir geografiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi;

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi remiantis pagrįstais teisiniais interesais, pavyzdžiui, tiriant ir nustatant apgaulingą veikimą ar elgseną PortalPRO platformoje.

 

4. Gavėjai

Jūsų asmeninė informacija atskleidžiama Klientams, kurių užsakymą priėmėte. Klientas gali matyti Jūsų vardą, telefono numerį, nuotrauką ir buvimo vietą.

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti bendrovėms, kartu su UAB PortalPRO sudarančioms įmonių grupę ir partneriams (IT paslaugų teikėjams, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms, agentams ir kt.).

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikti valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, jeigu šios kreiptųsi dėl tokių duomenų pateikimo esant teisėtam pagrindui.

 

5. Saugumas ir prieiga

Visi asmens duomenys, surenkami teikiant paslaugas, yra perduodami ir saugomi duomenų centruose įsikūrusiuose Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose. Tik įgalioti „PortalPRO“ grupės darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų. Duomenimis jie gali naudotis tik sprendžiant su naudojimusi PortalPRO paslaugomis susijusius klausimus;

„PortalPRO“ grupės įmonės ir partneriai gali naudotis surinktais asmenins duomenimis tik klausimais, susijusiais su Klientų aptarnavimu Lietuvos Respublikoje.

 

6. Klientų duomenų tvarkymas

Jūs negalite susisiekti su Klientu, arba rinkti, įrašyti, saugoti, suteikti prieigą ar naudoti Kliento (kai jis yra fizinis asmuo) asmens duomenų, kuriuos pateikia Klientas ir kuriuos Jūs gaunate naudodamasis PortalPRO paslaugomis, arba kurie yra jums prieinami naudojant „PortalPRO“ programėlę dėl bet kokios priežasties, išskyrus paslaugų ar darbų atlikimo Klientui tikslais;

Privalote laikytis Klientų asmens duomenų saugumo taisyklių ir sąlygų, išdėstytų Klientų asmens duomenų privatumo ir apsaugos politikoje. Jei pažeidžiate Klientų asmens duomenų saugumo reikalavimus, mes galime nutraukti bendradarbiavimą ir reikalauti atlyginti žalą.

 

7. Prieiga, tikslinimas, išsaugojimas, panaikinimas, perkėlimas

Savo asmens duomenis galite matyti ir redaguoti savo „PortalPRO“ Partnerio paskyroje;

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus aktyvi Partnerio paskyra. Jei Jūsų paskyra bus uždaryta, asmens duomenys bus saugomi dar 3 metus, siekiant užtikrinti tinkamą Klientų interesų, susijusių su suteiktomis paslaugomis ar atliktais darbais, užtikrinimą, įskaitant visus garantinius ir finansinius įsipareigojimus;

Ginčų atveju, duomenys turi būti saugomi tol, kol patenkinami reikalavimai arba baigiasi tokių reikalavimų galiojimo terminas;
Bet kokie prašymai dėl asmens duomenų išrašų, duomenų perkėlimo ar panaikinimo, pateikti elektroniniu paštu, yra išnagrinėjami ir į juos atsakoma per 30 dienų.

 

8. Aptarnavimas ir situacijų sprendimas

Klausimai susiję su asmeninių duomenų tvarkymu yra sprendžiami klientų aptarnavimo skyriaus (info@portalpro.lt);
Priežiūrinti institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija www.ada.lt su kuria galima susisiekti elektroniniu paštu info@ada.lt.

 

 

Visos teisės saugomos PortalPRO © 2020 Privatumo politika Paslaugų teikimo sąlygos

Sprendimas: Pixel House

×

Užklausa sėkmingai išsiųsta. Susisieksime su Jumis artimiausią darbo dieną.